5.0-12078 1 maand, 2 weken geleden FramebufferManager: Fix invalid readback of EFB D24S8 depth (PR #8827 van stenzek)
5.0-12076 1 maand, 2 weken geleden Android TV: Add Open File and Install WAD (PR #8821 van Ebola16)
5.0-12074 1 maand, 2 weken geleden VideoCommon/ShaderGenCommon: Convert helper functions over to fmt where applicable (PR #8532 van lioncash)
5.0-12071 1 maand, 2 weken geleden FramebufferManager: Copy to color format for depth readbacks on GLES (PR #8828 van stenzek)
5.0-12069 1 maand, 3 weken geleden DSP/Interpreter: simplify opcode table by masking (PR #8831 van Tilka)
5.0-12066 1 maand, 3 weken geleden Migrate video backend setting to the new config system (PR #8792 van leoetlino)
5.0-12064 1 maand, 3 weken geleden IOS/KD: Implement IOCTL_NWC24_REQUEST_SHUTDOWN (PR #8800 van sepalani)
5.0-12062 1 maand, 3 weken geleden Common / Core: Update StringUtil to allow specifying the base (PR #8826 van iwubcode)
5.0-12060 1 maand, 3 weken geleden CheckNAND: Delete RFL_DB.dat if empty (PR #8830 van JosJuice)
5.0-12058 1 maand, 3 weken geleden Add /dev/dolphin interface to allow game to read the REAL product code (PR #8771 van Leseratte10)
5.0-12056 1 maand, 3 weken geleden Android: Consistent TODO formatting (PR #8799 van Ebola16)
5.0-12054 1 maand, 3 weken geleden Translation resources sync with Transifex
5.0-12053 1 maand, 3 weken geleden DolphinQt: Fix freelook description typos (PR #8822 van JosJuice)
5.0-12051 1 maand, 3 weken geleden Externals/licenses: add bzip2 link and update googletest (PR #8818 van Tilka)
5.0-12049 1 maand, 4 weken geleden DolphinQt: Remove another usage of QFontMetrics::width (PR #8816 van JosJuice)
5.0-12047 1 maand, 4 weken geleden Config: Migrate SSL options to Onion config (PR #8812 van sepalani)
5.0-12045 1 maand, 4 weken geleden DSP: fix DSPTool build and update register table (PR #8814 van Tilka)
5.0-12040 1 maand, 4 weken geleden WiiRoot: Fix empty files being created when source is missing (PR #8802 van leoetlino)
5.0-12038 1 maand, 4 weken geleden Core: Add support for booting a save state from command line (PR #8797 van iwubcode)
5.0-12036 1 maand, 4 weken geleden Expand freelook camera with control options (PR #8767 van iwubcode)