Beta versions

Beta versions are released every month, usually accompanied by a Progress Report article. They are a good balance between the Dolphin development versions and the stable versions.

The beta versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2019 to be installed.

5.0-13603 3 weken, 5 dagen geleden DolphinQt: Fix regression in input expressions (PR #9487 van iwubcode)
5.0-13178 2 maanden, 3 weken geleden DiscIO: Fix recursive directory extraction (PR #9306 van JosJuice)
5.0-12716 5 maanden geleden Core/NetPlay: Fix Wii Remote syncing. (PR #9116 van jordan-woyak)
5.0-12247 8 maanden geleden VertexShaderManager: Only look for freelook config changes if we're using freelook (PR #8884 van iwubcode)
5.0-11991 10 maanden geleden Translation resources sync with Transifex

Development versies

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2019 to be installed.

5.0-13698 3 dagen, 3 uur geleden Don't call OnConfigChanged() unless config actually changed (PR #9536 van Filoppi)
5.0-13696 3 dagen, 3 uur geleden Core/MemoryWatcher: Use appropriate memory read function in ChasePointer(). (PR #9534 van AdmiralCurtiss)
5.0-13694 1 week geleden Debugger: Fix issue were loaded memory breakpoints were not being triggered (break) (PR #9524 van InusualZ)
5.0-13692 1 week geleden IOS/NET: Add timeout on blocking connect (PR #8759 van sepalani)
5.0-13690 1 week, 1 dag geleden Core: Fix time base unit mixup (PR #9526 van leoetlino)
5.0-13688 1 week, 2 dagen geleden Translation resources sync with Transifex
5.0-13687 1 week, 2 dagen geleden IOS: Emulate FS timings for ES content IPC commands (PR #9511 van leoetlino)
5.0-13680 1 week, 2 dagen geleden InputCommon: move some dynamic input texture logic and add specification option (PR #9516 van iwubcode)
5.0-13676 1 week, 3 dagen geleden Debugger: Fix "Add to watch" not working (PR #9521 van sepalani)
5.0-13673 1 week, 3 dagen geleden IOS/FS: Implement timings for older IOS versions as well (PR #9515 van leoetlino)

Bekijk oudere versies »

Stabiele versies

Stabiele versies worden pas vrijgegeven na het veelvuldig testen om goede emulatie, prestaties en stabiliteit te garanderen. Deze worden daarom minder vaak uitgebracht. Hierdoor zijn deze versies snel verouderd omdat de nieuwste features ontbreken.
Dolphin 5.0 4 jaar, 8 maanden geleden
Dolphin 4.0.2 7 jaar, 3 maanden geleden
Dolphin 4.0.1 7 jaar, 4 maanden geleden
Dolphin 4.0 7 jaar, 5 maanden geleden
Dolphin 3.5 8 jaar, 2 maanden geleden
Dolphin 3.0 9 jaar, 8 maanden geleden

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Gebruikers van andere Linux distributies kunnen hier lezen hoe Dolphin gecompileerd moet worden.

Broncode

De laatste versie van de Dolphin broncode kan gedownload worden van de Git repository.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

U kunt ook de huidige versie van de broncode bekijken.

Bugs melden

Bezoek onze issue tracker om bugs te melden. Als u tegen een bug aanloopt, probeer dan eerst een recente development build om te kijken of deze al is opgelost en kijk of deze al is gerapporteerd voordat u de bug rapporteert.