5.0-12705 5 maanden, 1 week geleden Android: seekbar.setMin requires API level 26 (PR #9112 van Ebola16)
5.0-12703 5 maanden, 1 week geleden Core: Unbreak default keyboard mappings. (PR #9115 van jordan-woyak)
5.0-12701 5 maanden, 1 week geleden Android: Fix convertCompressionLevelZstdValues (PR #9114 van JosJuice)
5.0-12699 5 maanden, 1 week geleden FramebufferManager: Fix EFB readbacks with MSAA on (PR #9109 van stenzek)
5.0-12697 5 maanden, 1 week geleden InputCommon: Add hotkey support to input expressions. (PR #8428 van jordan-woyak)
5.0-12685 5 maanden, 1 week geleden Properly fix News Channel loading screen (PR #9108 van Ebola16)
5.0-12683 5 maanden, 1 week geleden DolphinQt: Use 1-based disc numbering in InfoWidget (PR #9107 van JosJuice)
5.0-12681 5 maanden, 1 week geleden Android: Add disc image conversion (PR #8902 van JosJuice)
5.0-12670 5 maanden, 1 week geleden Android: Add Wii SYSCONF settings to GUI (PR #9088 van JosJuice)
5.0-12665 5 maanden, 2 weken geleden ControllerInterface: Combine evdev devices with the same physical location in addition to unique ID (PR #8840 van Techjar)
5.0-12663 5 maanden, 2 weken geleden Core/BTEmu: Change a member variable to a local variable. (PR #9097 van jordan-woyak)
5.0-12660 5 maanden, 2 weken geleden Translation resources sync with Transifex
5.0-12659 5 maanden, 2 weken geleden Add support for built-in input profiles (PR #9070 van Techjar)
5.0-12656 5 maanden, 2 weken geleden Various GameINI updates (PR #9093 van Techjar)
5.0-12631 5 maanden, 2 weken geleden Android: Move OSD out of the way when menu is open (PR #9075 van JosJuice)
5.0-12629 5 maanden, 2 weken geleden Android: Wait for initialization before launching EmulationActivity (PR #9077 van JosJuice)
5.0-12627 5 maanden, 2 weken geleden Adding AmdPowerXpressRequestHighPerformance (PR #9073 van darkain)
5.0-12625 5 maanden, 2 weken geleden Android: Hook up the new config system (PR #8975 van JosJuice)
5.0-12616 5 maanden, 2 weken geleden Core: Run Wiimote::Initialize before HW::Init to avoid crash (PR #9086 van JosJuice)
5.0-12614 5 maanden, 2 weken geleden DolphinQt: Fix the panic alert deadlock, Pause on Focus Loss edition (PR #8819 van JosJuice)