5.0-11582 6 maanden, 3 weken geleden Core/WiimoteReal: Wii remote connection pool and source change cleanup. (PR #8548 van jordan-woyak)
5.0-11580 6 maanden, 3 weken geleden WiimoteEmu: Nunchuk and Classic Controller calibration accuracy improvements. (PR #8552 van jordan-woyak)
5.0-11578 6 maanden, 3 weken geleden IOS/FS: Reimplement many functions in a more accurate way (PR #8539 van leoetlino)
5.0-11558 6 maanden, 3 weken geleden VideoCommon/OSD: Process OSD messages even when they are disabled. (PR #8582 van jordan-woyak)
5.0-11556 6 maanden, 3 weken geleden Common/Core: Minor rvalue reference related cleanups. (PR #8579 van jordan-woyak)
5.0-11554 6 maanden, 3 weken geleden VolumeVerifier: Report read errors to the user (PR #8585 van JosJuice)
5.0-11552 6 maanden, 3 weken geleden InputCommon: Make "Cursor" inputs aware of the rendered aspect ratio. (PR #8581 van jordan-woyak)
5.0-11550 6 maanden, 3 weken geleden Common/Analytics: Replace mutex with shared_mutex and minor cleanups. (PR #8577 van jordan-woyak)
5.0-11548 6 maanden, 3 weken geleden x64Emitter: Avoid 8-bit displacement when possible (PR #8556 van Sintendo)
5.0-11542 6 maanden, 3 weken geleden Jit64: Make DoubleToSingle a common asm routine (PR #8120 van MerryMage)
5.0-11537 6 maanden, 3 weken geleden Add Dolphin version and current video backend to shader compilation logs (PR #8336 van Ebola16)
5.0-11535 6 maanden, 3 weken geleden VideoCommon/TextureConversionShader: Convert over to using ShaderCode (PR #8576 van lioncash)
5.0-11532 6 maanden, 3 weken geleden Qt/RenderWidget: Account for devicePixelRatio when auto-adjusting window size (PR #8366 van Techjar)
5.0-11530 6 maanden, 3 weken geleden DiscIO: Fix CISOFileReader::GetDataSize() (PR #8573 van JosJuice)
5.0-11528 6 maanden, 3 weken geleden Core/NetPlayServer: Sync SRAM on every game start (PR #8570 van Techjar)
5.0-11526 6 maanden, 3 weken geleden Update Readme.md to remove mention of Vista. (PR #8572 van jordan-woyak)
5.0-11524 6 maanden, 3 weken geleden Add an option to present duplicate frames (PR #8554 van stenzek)
5.0-11522 6 maanden, 3 weken geleden InputCommon: List IMUAccelerometer's Up/Down inputs first for consistency. (PR #8568 van jordan-woyak)
5.0-11520 6 maanden, 3 weken geleden Update Qt5_DIR path for ARM64 in CMake project (PR #8567 van tinyredpanda)
5.0-11518 7 maanden geleden StringUtil: Add IsPrintableCharacter and use it (and fix UB in MemoryViewWidget) (PR #8566 van leoetlino)