5.0-12724 1 maand, 3 weken geleden Add Metal Gear Solid: The Twin Snakes to NKit warning message (PR #9131 van JosJuice)
5.0-12722 1 maand, 4 weken geleden Externals: Update MoltenVK to v1.1 (PR #9126 van stenzek)
5.0-12720 2 maanden geleden Vulkan: Use VK_LAYER_KHRONOS_validation for validation (PR #9125 van stenzek)
5.0-12718 2 maanden geleden Socket: Set SO_NOSIGPIPE on macOS (PR #9123 van sepalani)
5.0-12716 2 maanden geleden Core/NetPlay: Fix Wii Remote syncing. (PR #9116 van jordan-woyak)
5.0-12714 2 maanden geleden Translation resources sync with Transifex
5.0-12713 2 maanden geleden Fix controller defaults being empty on fresh run (PR #9120 van JosJuice)
5.0-12711 2 maanden geleden WiimoteEmu: Increase camera FOV to match that of a real Wii remote. (PR #9106 van jordan-woyak)
5.0-12705 2 maanden geleden Android: seekbar.setMin requires API level 26 (PR #9112 van Ebola16)
5.0-12703 2 maanden geleden Core: Unbreak default keyboard mappings. (PR #9115 van jordan-woyak)
5.0-12701 2 maanden geleden Android: Fix convertCompressionLevelZstdValues (PR #9114 van JosJuice)
5.0-12699 2 maanden geleden FramebufferManager: Fix EFB readbacks with MSAA on (PR #9109 van stenzek)
5.0-12697 2 maanden geleden InputCommon: Add hotkey support to input expressions. (PR #8428 van jordan-woyak)
5.0-12685 2 maanden, 1 week geleden Properly fix News Channel loading screen (PR #9108 van Ebola16)
5.0-12683 2 maanden, 1 week geleden DolphinQt: Use 1-based disc numbering in InfoWidget (PR #9107 van JosJuice)
5.0-12681 2 maanden, 1 week geleden Android: Add disc image conversion (PR #8902 van JosJuice)
5.0-12670 2 maanden, 1 week geleden Android: Add Wii SYSCONF settings to GUI (PR #9088 van JosJuice)
5.0-12665 2 maanden, 1 week geleden ControllerInterface: Combine evdev devices with the same physical location in addition to unique ID (PR #8840 van Techjar)
5.0-12663 2 maanden, 1 week geleden Core/BTEmu: Change a member variable to a local variable. (PR #9097 van jordan-woyak)
5.0-12660 2 maanden, 1 week geleden Translation resources sync with Transifex