Versie
4.0-180
Branche
tev_fixes_new
Datum
10 jaar, 4 maanden geleden
Windows x64 Windows x86 Mac OS X
Commit
417a1047b77ca7e3eeb0aa6fab461d923a29a65d
Auteur
Tony Wasserka
Beschrijving
PixelShaderGen: Process fog calculations properly with integer math.

mix(int3, int3, float) doesn't actually exist.