3.5-1700 6 jaar, 11 maanden geleden Change the OSX CFBundleIndentifier to use the proper domain name
3.5-1699 6 jaar, 11 maanden geleden [ARM] Implement lha and fix lfs.
3.5-1698 6 jaar, 11 maanden geleden [ARM] Fix VCVT F32<->F64 encoding.
3.5-1697 6 jaar, 11 maanden geleden Remove a couple files which have apperently never been used for anything.
3.5-1696 6 jaar, 11 maanden geleden Increase number of save state slots to 10.
3.5-1695 6 jaar, 11 maanden geleden Change a glClear in the OpenGL renderer to improve performance on Mali chips.
3.5-1694 6 jaar, 11 maanden geleden [ARM] Push new ArmEmitter changes from PPSSPP. Mostly Fixes a few VFP/NEON instruction encodings.
3.5-1693 6 jaar, 11 maanden geleden Fix hotkeys.
3.5-1692 6 jaar, 11 maanden geleden fix c&p error
3.5-1691 6 jaar, 11 maanden geleden Merge branch 'join-wiimote-scanning-thread'
3.5-1687 6 jaar, 11 maanden geleden Allow setting dsp on thread via game ini.
3.5-1686 6 jaar, 11 maanden geleden Add hotkeys to increase/decrease the frame limit.
3.5-1685 6 jaar, 11 maanden geleden Make hotkeys for togglign IR, AR, efb copies and fog settings configurable.
3.5-1684 6 jaar, 11 maanden geleden simplify my last commit
3.5-1683 6 jaar, 11 maanden geleden remove printf in shader uid generation
3.5-1682 6 jaar, 11 maanden geleden Removing the 'Clearing code cache' OSD message in Release builds
3.5-1681 6 jaar, 11 maanden geleden fix movie player on linux
3.5-1680 6 jaar, 11 maanden geleden [Android] Some minor cleanup.
3.5-1679 6 jaar, 11 maanden geleden Changing the Nunchuk stick axis from center to center + 1
3.5-1678 6 jaar, 11 maanden geleden Adding Nunchuk stick calibration