5.0-12781 6 maanden, 2 weken geleden Android: ConfirmRunnable to RunRunnable with optional confirmation (PR #9154 van Ebola16)
5.0-12779 6 maanden, 2 weken geleden VertexShaderGen: Fix unescaped { in D3D shader. (PR #9161 van AdmiralCurtiss)
5.0-12777 6 maanden, 2 weken geleden DiscIO: Make use of fmt where applicable (PR #9150 van JosJuice)
5.0-12773 6 maanden, 2 weken geleden IP/Top: Add SO_LINGER optname (PR #9099 van sepalani)
5.0-12771 6 maanden, 2 weken geleden IP/Top: Log IOCTL_SO_GETHOSTID properly (PR #9100 van sepalani)
5.0-12769 6 maanden, 2 weken geleden DolphinQt/Debugger: Fix DBAT and IBAT registers in RegisterWidget (PR #9121 van Sammi-Husky)
5.0-12767 6 maanden, 2 weken geleden Jit64: Optimize fsel a bit more (PR #9127 van Sintendo)
5.0-12764 6 maanden, 2 weken geleden LightingShaderGen/VertexShaderGen: Migrate over to fmt (PR #8981 van lioncash)
5.0-12761 6 maanden, 2 weken geleden DolphinQt: Enable RTL layout (PR #8006 van JosJuice)
5.0-12757 6 maanden, 2 weken geleden Qt/QtUtils: Fix accidental recursion in ParallelProgressDialog (PR #9158 van leoetlino)
5.0-12755 6 maanden, 2 weken geleden Android: Fix setting read during play with local game layer active (PR #9148 van JosJuice)
5.0-12753 6 maanden, 2 weken geleden DolphinQt: Reset TAS input slider to default on right-click (PR #9155 van JosJuice)
5.0-12751 6 maanden, 2 weken geleden Android: Show alert messages as toasts outside of emulation (PR #9156 van JosJuice)
5.0-12749 6 maanden, 3 weken geleden Source/Core/DiscIO/WIACompression.cpp: add missing <limits> include (PR #9151 van trofi)
5.0-12747 6 maanden, 3 weken geleden Android: Remove finish from ConfirmRunnableViewHolder (PR #9144 van JosJuice)
5.0-12745 6 maanden, 3 weken geleden VolumeVerifier: Make high severity "too small" hide low severity "too small" (PR #9105 van JosJuice)
5.0-12742 6 maanden, 3 weken geleden Android: Correct SliderSetting minimum value behavior on API < 26 (PR #9119 van JosJuice)
5.0-12740 6 maanden, 3 weken geleden DiscIO: Decrease RAM usage during zstd compression (PR #9137 van JosJuice)
5.0-12738 6 maanden, 3 weken geleden Show NKitness in file format string (PR #9135 van JosJuice)
5.0-12736 6 maanden, 3 weken geleden AudioStretcher: Keep default parameters. (PR #9145 van jordan-woyak)